Under 2016 har jag producerat ett flertal bannerkampanjer i html5 åt Santander Consumer Bank. De har själva stått för koncept och design, och jag har stått för formatanpassningar. Jag har utvecklat ett script, baserat på ett lightweight-lib, som alla bannerformat baseras på, så det ska gå snabbt och smidigt att producera nya format. Alla banners är även anpassade för retinaskärmar.