Webbplats i WordPress åt restaurangen Printz. Responsiv design. Uppdaterad design hösten 2014 och igen hösten 2015, då vi även lade till flerspråksfunktion. Redesign av My Wejdmark. Ursprunglig design av Charlotte Nordin.

Printz